Om Norges Gemmologiske Selskap
Norges Gemmologiske Selskap ble stiftet i Oslo i 1950. Selskapets formål er å utbre kunnskap om smykkestener og smykkematerialer.
Gemmologi er en relativt ny vitenskap, som henger sammen med mineralogi, kjemi og fysikk. Men den har sin egen plattform, idet smykkematerialer, både naturlige og kunstige, blir behandlet vitenskapelig med instrumenter og andre hjelpemidler. Identifikasjon og verdisetting er de arbeidsområder som opptar en gemmolog til daglig. Men det tar mange år å få den nødvendige erfaring. Og ikke minst behøver man den teoretiske kunnskap som er grunnlaget for de vurderinger som en gemmolog gjør i sitt arbeid.
NGS holder foredrag for sine medlemmer, og arrangerer utflukter. Videre har vi praksiskvelder hvor vi øver på å undersøke stener med instrumenter, både stener fra den store samlingen NGS har selv og medlemmenes medbrakte stener. Medlemsmøtene holdes på Geologisk institutt, Universitetet i Oslo, Blindern. NGS tilbyr også introduksjon til smykkestener på et praktisk nivå for ansatte i gullsmedbransjen og elever som tar gullsmedutdannelse.
NGS har ca 70 medlemmer fordelt over hele landet.
© Norges Gemmologiske Selskap - all rights reserved   •  Design: www.filet.no   •   Utvikling: www.slproduksjon.no